Collectieplan

Het collectieplan van Zie-Zoö is gebaseerd op één belangrijk thema. Namelijk: "7 werelddelen in 1 park."

Het doel van het collectieplan is:

  • bevorderend voor zowel interne als externe communicatie;
  • efficientere processen binnen de organisatie met de opbouw van de diercollectie;
  • contributie maximaliseren van fokprogramma's van bedreigde diersoorten.

Voordat er een diersoort aan het collectieplan wordt toegevoegd, wordt er een selectie uitgevoerd. Deze selectie is essentieel om de procedure van het collectieplan efficient te laten lopen.

Nadat er een vooronderzoek heeft plaatsgevonden, of dit dier bij Zie-Zoo gehouden kan worden, wordt er gekeken naar een tal criteria. Dieren worden toegevoegd aan het collectieplan als ze aan minstens één criteria voldoen. Uit deze criteria wordt het duidelijk welke rol het dier speelt in de collectie.

Deze criteria zijn onderverdeeld in:

 1. Natuurbehoud & Onderzoek

Diersoort voor behoud in ZOO
Diersoort voor behoud in het wild
Diersoort dat meedoet met fokprogramma's (EEP en ESB)
Diersoort voor het steunen van wetenschappelijk onderzoek
Opvang

 2. Educatie & Fondsenwerving

Diersoort met hoge educatieve waarde
Diersoort voor fondsenwerving voor projecten binnen het park

3. Thema & Beleving

ABC dierensoorten
Bijzondere/ zeldzame dierensoorten
Historische diersoorten
Diersoorten met entertainment doeleinden
"Knuffel"diersoorten

Naar boven