Zakelijk steunen

Stichting Zie-ZOO kan alle hulp gebruiken. Zakelijk kunt u vanuit uw bedrijf de Stichting steunen door een GIFT of door SPONSORING.


Giften door bedrijven


Een gift is een bijdrage die uitsluitend uit vrijgevigheid wordt gedaan. Er staat dus van de kant van Stichting Zie-Zoo geen prestatie tegenover. Bedrijven kunnen net als particulieren giften doen en aftrekken van de belasting. Het gaat hier dan om de vennootschapsbelasing als het een B.V., N.V. of een andere vennootschapsbelastingplichtige entiteit betreft. De gever moet de giften kunnen aantonen met schriftelijke bescheiden. Bijvoorbeeld door een duidelijke omschrijving "Gift aan ANBI" op de bankoverschrijving. Aftrekbare giften zijn de in een jaar gedane uitkeringen aan ANBI's. Per jaar is het bedrag boven € 227 (2010) aftrekbaar. De aftrek is beperkt tot 10% van de winst. De winst mag niet negatief worden door de aftrek. Elke bijdrage is welkom. Schenkingen kunnen overgemaakt worden op Rabobank rekeningnummer 120087154 t.n.v. Stichting Zie-Zoo. Als u wilt dat uw gift naar een bepaald verblijf of naar een bepaald dier gaat, kunt u dit aangeven.


Sponsoring door bedrijven


Naast giften kunnen bedrijven ons ook sponsoren, d.m.v. een bijdrage in geld of in natura. Als er "zakelijke beweegredenen" zijn, kan het bedrijf de uitgaven die gepaard gaan met de sponsoring in aftrek brengen. Bij sponsoring door bedrijven is er vanuit Dierenpark Zie-ZOO wel een tegenprestatie in de vorm van reclame. Sponsoring kan voor Dierenpark Zie-ZOO als geheel of voor een specifiek dier. Bij sponsoring van een specifiek dier is het ook mogelijk om de naam van uw bedrijf te verbinden aan dat dier door bijvoorbeeld het dier te vernoemen naar uw bedrijf. In geval van sponsoring worden afspraken gemaakt en vastgelegd in een sponsorcontract. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Naar boven